GDPR

Kamerový systém po celém prostoru salonu

1. Kontaktní údaje

Identifikace správce

Správce osobních údajů je podle GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným pčelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

Aurora Beauty 
Eliašova 327/12  160 00
Praha 6 – Dejvice

Správce osobních údajů je podle GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným pčelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

Aurora Beauty 
Eliašova 327/12  160 00
Praha 6 – Dejvice

2. Informace o kamerovém systému

Počet zapojených kamer

Prostory salónu obsahují 2 kamery

Rozmístění kamer

1. kamera se vyskytuje v místnosti manikúra/pedikúra
2. kamera v místnosti kosmetika

Režim kamer

Záznam kamer je nepřetržitý, tj. v režimu 24/7. 

Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky.

Technická, technologická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů

 • Bezpečnostní kryt kamery
 • Šifrovaný přenos dat
 • Šidrovaná úložiště dat
 • Řízení přístupů k datům
 • Školení oprávněných osob
 • Vedení předávacích protokolů třetím osobám

Doba uchování osobních údajů

Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní. Následně dochází k jejich automatickému vymazání. 

Doba uchování osobních údajů je přiměřená k účelu jejich zpracování.

3. Účel zpracování

Účel zpracování

Zákonný účel pro nasazení kamerového systému je ochrana majetku správce a 

ochrana života a zdraví osob pohybujících se ve sledovaném prostoru.

Právní důvod zpracování

Oprávněné zájmy správce a tětích stran dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f).

4. Rozsah zpracování

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Vizuální, případně zvukové identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.

Kategorie subjektů zpracovávaných osobních údajů

 • zákazníci
 • zaměstnanci
 • návštěvy a dodavatelé

5. Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů

 • zákazníci
 • zaměstnanci
 • další osoby vstupující do monitorovaného prostoru (návštěvy, dodavatelé)
 • subjekt údajl, vyžadující informace o zpracovaných údajích
 • v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení
 • jiné zainterestované subjekty pro naplnění účelu zpracování (pojišťovna)

Informace poskytované subjektům údajů

Na používání kamerového systému upozorňují piktogramy, které jsou umístěny na vstupu do zaznamenávaného prostoru, id

Piktogramy obsahují vedle symbolu kamery také slobní upozornění na monitorování v prostoru, identifikaci správce údajů a sdělení, kde lze získat další, podrobnější informace

Zaměstnanci jsou informování vnitřním předpisem.

Open chat
1
Scan the code
Dobrý den 👋